line
logo
social icon social icon social icon social icon
Vore online - Ver online
Juny/Junio 2017
Properes activitats / Próximas actividades
Inspecció del riu Agres
03/06/17

Atenció: l'activitat s'anul·la per motius d'oratge advers.

Estem en plena campanya d'inspecció de rius. Vols participar en este projecte de voluntariat ambiental, formant un nou grup d'inspectors? Estàs interessat en conèixer com analitzem la qualitat en base a indicadors químics i biològics?

El proper 03 de juny, a les 10:00h, tindràs ocasió de fer-ho. Ens trobarem a la Font del Baladre de Muro d'Alcoi (Alacant).

Farem una breu introducció teòrica i després ens ficarem les botes i començarem a mostrejar les aigües del riu d'Agres.

Organitzen: Fundació Limne i Ajuntament de Muro d'Alcoi.

 
Seguimiento peces en Alcoi
Inspección del río Agres
03/06/17

Atención: actividad anulada por motivos metereológicos.

Estamos en plena campaña de inspección de ríos. ¿Quieres participar en este proyecto de voluntariado formando un nuevo grupo? ¿Estás interesado en conocer cómo analizamos la calidad en base a indicadores químicos y biológicos?

El próximo 03 de juny, a las 10:00h, tendrás ocasión de hacerlo. Nos encontraremos en la Font del Baladre de Muro d'Alcoi (Alicante).

Tras una breve introducción teórica nos pondremos las botas y empezaremos a muestrear las aguas del río Agres.

Organizan: Fundación Limne y Ayuntamiento de Muro d'Alcoi.

jornada formativa tortugues
Seguiment de tortugues
03/06/17

Atenció: l'activitat s'anul·la per motius d'oratge advers.

Ja ha començat la campanya de seguiment de tortugues d'enguany. Els grups del Serpis ja comencen a activar-se i esta setmana també s'inicia campanya al riu Túria.

El proper 03 de juny, a les 10 h, t'esperarem a l'aparcament de l'àrea recreativa de Manises (al costat de la potabilitzadora). Farem una jornada formativa per a conèixer millor els quelonis del Túria i vore com s'estudien. També farem incís en la tinença responsable i l'impacte de les espècies exòtiques invasores.

A banda, continuarem amb el reforç d'helòfits al tram de La Canyada-Paterna que restaurem amb la col·laboració de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Organitzen: Fundació Limne, Fundació Aguas de Valencia i Fundació Oceanogràfic.

 
jornada formativa galápagos
Seguimiento de galápagos
03/06/17

Atención: actividad anulada por motivos metereológicos.

Ya ha comenzado la campaña de seguimiento de tortugas de este año. Los grupos del Serpis ya empiezan a activarse y esta semana también se inicia campaña en el río Turia.

El próximo 03 de junio, a las 10 h, te esperaremos en el aparcamiento del área recreativa de Manises (junto a la potabilizadora. Haremos una jornada formativa para conocer mejor a los quelonios del Turia y ver cómo se estudian. También haremos hincapié en la tenencia responsable y el impacto de las especies exóticas invasoras.

Además, continuaremos con el refuerzo de helófitos en el tramo de La Canyada-Paterna que restauramos con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Organizan: Fundación Limne, Fundación Aguas de Valencia y Fundación Oceanogràfic.

Inspecció + tortugues
04/06/17

Atenció: l'activitat s'anul·la per motius d'oratge advers.

El proper dia 04 de juny vos convidem a acostar-vos a Quart de Poblet, on portarem a terme una activitat per concienciar sobre la tinença responsable de tortugues i, a més, farem una sessió demostrativa d'inspecció de rius.

Si vols conèixer millor quines espècies viuen dins el Túria, acosta't i participa!

El punt de trobada de l'activitat mediambiental serà la plaça País Valencià (Ajuntament de Quart de Poblet), a les 10:00.

Organitzen: Ajuntament de Quart de Poblet i Limne.

 
Inspección + galápagos
04/06/17

Atención: actividad anulada por motivos metereológicos.

El próximo día 04 de junio os invitamos a acercaros a Quart de Poblet, donde llevaremos a cabo una actividad para concienciar sobre la tenencia responsable de tortugas y, además, haremos una sesión demostrativa de inspección de ríos.

Si quieres conocer mejor qué especies viven dentro del Turia, acércate y participa!

El punto de encuentro de la actividad medioambiental será la plaza del País Valencià (Ayuntamiento de Quart de Poblet), a las 10:00.

Organizan: Ayuntamiento de Quart de Poblet y Limne.

 
Inspecció + tortugues
10/06/17

I del Túria saltem al Cànyoles! Com a part de la nostra col·laboració amb ACDEMA, organitzem una nova activitat d'inpecció de riu i tortugues.

Vine a conèixer quines tortugues hi ha al Cànyoles, quines amenaces patixen i què podem fer per fomentar la seua conservació!

A banda, ens ficarem les botes i mostrejarem les aigües del Cànyoles, valorant la qualitat química i biològica.

Quedarem a les 10h a la plaça del Pont del Riu de Canals (València).

Organitzen: ACDEMA i Limne

 
Inspección + galápagos
10/06/17

Y del Turia saltamos al Cànyoles! Como parte de nuestra colaboración con ACDEMA, organizamos una nueva actividad de inpecció de río y tortugas.

Ven a conocer cuáles tortugas hay en Cànyoles, qué amenazas padecen y qué podemos hacer para fomentar su conservación!

Aparte, nos meteremos las botas y muestrear las aguas del Cànyoles, valorando la calidad química y biológica.

Quedaremos a las 10h en la plaça del Pont del Riu de Canals (Valencia).

Organizan: ACDEMA y Limne

line
Inspecció de riu + reforç d'helòfits
11/06/17

A La Pobla Llarga començàrem fa més d'un any un projecte de restauració del Barxeta. Vist l'èxit del projecte, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer s'ha sumat enguany a la restauració, eliminant la canya i el seu rizoma a la parcel·la annexa a la que treballàrem l'any anterior.

Una vegada retirades les invasores toca estabilitzar els marges amb helòfits i, per això, vos convidem a participar en una jornada de plantació de lliris grocs. A banda, estudiarem la qualitat química i biològica del Barxeta, acció que portem a terme de manera semestral des que començàrem la restauració.

T'esperem el proper 11 de juny, a les 10h, al barranc de Barxeta, accès per c. Muntanya.

Organitzen: Ajuntament de La Pobla Llarga i Limne.

 
Seguimiento peces en Alcoi
Inspección de río + refuerzo de helófitos
11/06/17

Empezamos hace más de un año un proyecto de restauración del Barxeta en La Pobla Llarga. Visto el éxito del proyecto, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha sumado este año a la restauración, eliminando la caña y su rizoma en la parcela anexa a la que trabajamos el año anterior.

Una vez retiradas las invasoras toca estabilizar los márgenes con helófitos y, por ello, os invitamos a participar en una jornada de plantación de lirios amarillos. Aparte, estudiaremos la calidad química y biológica del Barxeta, acción que llevamos a cabo de manera semestral desde que empezamos la restauración.

Te esperamos el próximo 11 de junio, a las 10h, en el barranc de Barxeta, acceso por la c. Muntanya..

Organizan: Ayuntamiento de La Pobla Larga y Limne.

line
Seguiment de tortugues
17/06/17

El proper 17 de juny, a les 10:00h vos esperem a la zona de bosc de ribera que queda al costat oposat dels paellers de la Xopera d'Algemesí per a conèixer millorles tortugues aquàtiques i vore com s'estudien.

Els voluntaris que vullguen participar poden vindre a esta jornada formativa o acompanyar-nos més avant durant les revisions de les trampes. Es faran dos revisions per setmana durant el temps que dura l'estudi.

Recordeu que el seguiment de tortugues també està en marxa i obert a la participació de voluntariat a moltes més localitats, des de mitjans de maig fins a novembre.

Organitzen: Ajuntament d'Algemesí i Limne

 
Seguimiento de galápagos
17/06/17

El 17 de junio, a las 10:00h, os esperamos en en la zona de bosque de ribera que queda en el lado opuesto a los paelleros de la Chopera de Algemesí para conocer mejor a las tortugas acuáticas y ver cómo se estudian.

Los voluntarios que quieran participar pueden venir a esta sesión formativa o acompañarnos más adelante en las revisiones de las trampas. Se harán dos revisiones por semana, durante el tiempo que dure el estudio.

Recordad que el seguimiento de galápagos también está en marcha y abierto a la participación de voluntariado en otras localidades, desde mediados de mayo hasta noviembre.

Organizan: Ayuntamiento de Algemesí y Limne

line
Tortugues + helòfits
18/06/17

Continuem les activitats al tram de riu Túria que pertany a La Canyada (Paterna) proposant-vos reforçar la franja d'helòfits a la parcel·la on la Confederació Hidrogràfica ens ha retirat les canyes.

A banda, mirarem si hi ha captures a les trampes de tortugues, apuntant les dades biomètriques de les captures, alliberant i marcant les autòctones i retirant les invasores.

Vols vore d'aprop com ho fem? El proper 18 de juny, a les 10:00h vos esperem a l'àrea recreativa de Manises (al costat de la potabilitzadora).

Organitzen: Fundació Aguas de Valencia, Fundació Oceanogràfic i Fundació Limne

 
Seguimiento peces en Alcoi
Galápagos + helófitos
18/06/17

Continuamos las actividades en el tramo de río Turia que pertenece a La Cañada (Paterna) proponiéndoos reforzar la franja de helófitos en la parcela donde la Confederación Hidrográfica nos ha retirado las cañas.

Aparte, miraremos si hay capturas en las trampas de tortugas, apuntando los datos biométricos de las capturas, liberando y marcando las autóctonas y retirando las invasoras.

Quieres ver de cerca como lo hacemos? El próximo 18 de junio, a las 10: 00h os esperamos en el área recreativa de Manises (junto a la potabilizadora).

Organizan: Fundación Aguas de Valencia, Fundación Oceanográfico y Fundación Limne

line
Les tortugues del Clot
24/06/17

El proper 24 de juny, a les 10:00, ens aproparem a la Torre de la Mar de Borriana per iniciar el seguiment de tortugues d'enguany. Parlarem de tinença responsable i prepararem les trampes per a la campanya de seguiment de 2017.

Aprendrem quines espècies poblen el Clot de la Mare de Déu i quines problemàtiques els hi genera la interacció amb els exemplars de tortugues exòtiques invasores.

T'animes a ser part d'este projecte de voluntariat i ciència ciutadana?

Organitzen: Limne i Ajuntament de Borriana

Patrocina: Ferrovial

 
Las tortugas del Clot
24/06/17

El próximo 24 de junio, a las 10:00, nos acercaremos a la Torre de la Mar de Borriana para hacer balance del seguimiento de tortugas que hemos hecho este año. Hablaremos de tenencia responsable y prepararemos las trampas para la campaña de seguimiento de 2017.

Aprenderemos qué especies habitan en el Clot de la Mare de Déu y qué problemáticas les genera la interacción con ejemplares de tortugas exóticas invasoras.

¿Te animas a ser parte de este proyecto de voluntariado y ciencia ciudadana?

Organizan: Limne y ayuntamiento de Borriana.

Patrocina: Ferrovial


Altres projectes en marxa / Otros proyectos en marcha
icon
15/04-15/06
Seguiment de la qualitat dels rius.
Tria un tram i pren dades de la qualitat química i biològica.
icon
15/04-15/06
Seguimiento de la calidad del río. Selecciona un tramo y toma datos de la calidad química y biológica.
icon
Maig-Novembre
Seguiment de tortugues dos vegades per setmana. Moltes localicats i diferents tipus de tècniques. T'apuntes?
icon
Mayo-Noviembre
Seguimiento de galápagos dos veces por semana. Muchas localidades y diferentes tipos de técnicas. ¿Te apuntas?
Seguiment quiròpters
Juny-Octubre
Seguiment de rates penades. Vols fer-te càrrec d'una quadrícula? T'abellix acompanyar-nos en el seguiment de les nostres?
Vos esperem.
Seguiment quiròpters
Junio-Octubre
Seguimiento de murciélagos ¿Quieres hacer una cuadrícula o acompañarnos en el seguimiento de las nuestras? 
Os esperamos.
icon limne@limne.org
social media social media social media social media    
© 2017 - Fundació Limne
c. Quart 80 - 46008 València
Tel. 635475706
www.limne.org
participa@limne.org
 
 
Newsletter
Unsubscribe