logo
social icon social icon social icon social icon
Vore online - Ver online
Maig /Mayo 2015
Properes activitats / Próximas actividades
Trobada voluntaris Alacant
14/05/16

Enguany canviem el format de la Trobada!!! Per facilitar que tots els que formeu part de Limne pugau assistir, farem trobades provincials.

Comencem per la zona d'Alacant i el proper mes continuarem fent trobades per la resta del territori on actua Limne.

El proper 14 de maig, a les 9:30, vos esperem a la plaça País Valencià de l'Alqueria d'Asnar.

Visitarem el riu explicant la nova metodologia del Projecte Rius, construirem trampes per a tortugues i farem un taller de participació per conèixer la vostra opinió i suggeriments.

I tot això acompanyat d'un bon esmorzar i dinar!

La Trobada acabarà a les 16:00

Col·labora: Ajuntament de l'Alqueria d'Asnar.

 
Encuentro voluntarios Alicante
14/05/16

Este año cambiamos el formato del Encuentro!!! Para facilitar que todos los que formáis parte de Limne podáis asistir, haremos encuentros provinciales.

Empezamos por la zona de Alicante y el próximo mes continuaremos haciendo encuentros por el resto del territorio donde actúa Limne.

El próximo 14 de mayo, a las 9:30, os esperamos en la plaza País Valencià de l'Alqueria d'Asnar. El Encuentro acabará a las 16:00

Explicaremos la nueva metodología del Proyecto Ríos, construiremos trampas para tortugas y haremos un taller de participación para conocer vuestra opinión y sugerencias.

¡Y, como siempre, almuerzo y comida incluído!

Colabora: Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar.

Nova metodologia del Projecte Rius
21/05/16

Encetem enguany una campanya d'inspecció de rius molt especial, ja que renovem material i actualitzem el Projecte Rius.

Vols participar en este projecte de voluntariat ambiental, formant un nou grup d'inspectors? Estàs interessat en conèixer com analitzem la qualitat en base a indicadors químics i biològics? Ja tens grup però tens dubtes idenficant macroinvertebrats?

Si és el cas, vos esperem el proper 21 de maig a les 10:00 a Riba-roja de Túria, al parking del riu que trobem a la intersecció de la CV336 amb la CV372.

Amb la col·laboració del grup Aguas de Valencia

 
Nueva metodología del Proyecto Ríos
21/05/16

Estamos en plena campaña de inspección de ríos. ¿Quieres participar en este proyecto de voluntariado formando un nuevo grupo? ¿Estás interesado en conocer cómo analizamos la calidad en base a indicadores químicos y biológicos?

¿Ya tienes un grupo pero tienes dudas identificando macroinvertebrados o macrófitos?

Si es el caso, os esperamos el próximo 21 de mayo a las 10:00 en Riba-roja de Túria, en el parking del río situado en la intersección de la CV336 con la CV372.

Con la colaboración del grupo Aguas de Valencia

Seguiment de qualitat de l'aigua
22/05/16

Dos vegades l'any, els voluntaris de Limne s'apropen a diferents trams de riu, disseminats per la Demarcación Hidrogràfica del Xúquer i analitzen el seu estat, observant quins macroinvertebrats troben al punt que tenen assignat.

Vols vore d'aprop com ho fan? El proper 22 de maig, a les 10:00h vos esperem a la porta de l'ajuntament de la Pobla Llarga, per fer una sessió formativa que vos iniciarà com a inspectors de riu.

Organitzen: Ajuntament de la Pobla Llarga i Limne

 
Seguimiento peces en Alcoi
Seguimiento de calidad del agua
22/05/16

Dos veces al año, los voluntarios de Limne se acercan a diferentes tramos de río, diseminados por la Demarcación Hidrográfica del Júcar y analizan su estado, observando qué macroinvertebrados encuentran en el punto que tienen asignado.

¿Quieres ver de cerca cómo lo hacen? El 22 de mayo, a las 10:00h, os esperamos en la puerta del Ayuntamiento de la Pobla Llarga, para una sesión formativa que os iniciarà como inspectores de río.

Organizan: Ayuntamiento de la Pobla Llarga y Limne

line
Nit de rates penades a Muro d'Alcoi
27/05/16

El proper 27 de maig, a les 21:00h vos esperem a la Casa de Ferro de Muro d'Alcoi.

Farem uns breu explicació del projecte de seguiment de quiròpters i després un recorregut amb els detectors a la mà, mirant de descobrir quines espècies de rates penades tenim a la zona.

Porteu entrepa!

Organitzen: Fundació Limne i Ajuntament de Muro d'Alcoi.

 
Noche de Murciélagos en Muro d'Alcoi
27/05/16

El 27 de mayo, a las 21:00h, os esperamos en la Casa de Ferro de Muro d'Alcoi.

Tras una breve explicación del proyecto de seguimiento de quirópteros haremos un recorrido con los detectores a la mano, intentando descubrir qué especies de murciélagos tenemos en la zona.

¡Traed bocadillo!

Organizan: Fundación Limne y Ayuntamiento de Muro d'Alcoi.

line
Seguiment de tortugues
29/05/16

El proper 29 de maig, a les 10:00h vos esperem a la zona de bosc de ribera que queda al costat oposat dels paellers de la Xopera d'Algemesí per a conèixer millorles tortugues aquàtiques i vore com s'estudien.

Els voluntaris que vullguen participar poden vindre a esta jornada formativa o acompanyar-nos més avant durant les revisions de les trampes. Es faran dos revisions per setmana durant el temps que dura l'estudi.

Recordeu que el seguiment de tortugues també està en marxa i obert a la participació de voluntariat a moltes més localitats, des de mitjans de maig fins a novembre.

Organitzen: Ajuntament d'Algemesí i Limne

 
Seguimiento de galápagos
29/05/16

El 29 de mayo, a las 10:00h, os esperamos en en la zona de bosque de ribera que queda en el lado opuesto a los paelleros de la Chopera de Algemesí para conocer mejor a las tortugas acuáticas y ver cómo se estudian.

Los voluntarios que quieran participar pueden venir a esta sesión formativa o acompañarnos más adelante en las revisiones de las trampas. Se harán dos revisiones por semana, durante el tiempo que dure el estudio.

Recordad que el seguimiento de galápagos también está en marcha y abierto a la participación de voluntariado en otras localidades, desde mediados de mayo hasta noviembre.

Organizan: Ayuntamiento de Algemesí y Limne


Altres projectes en marxa / Otros proyectos en marcha
icon
15/04-15/06
Seguiment de la qualitat dels rius.
Tria un tram i pren dades de la qualitat química i biològica.
icon
15/04-15/06
Seguimiento de la calidad del río. Selecciona un tramo y toma datos de la calidad química y biológica.
icon
Maig-Novembre
Seguiment de tortugues dos vegades per setmana. Moltes localicats i diferents tipus de tècniques. T'apuntes?
icon
Mayo-Noviembre
Seguimiento de galápagos dos veces por semana. Muchas localidades y diferentes tipos de técnicas. ¿Te apuntas?
Seguiment quiròpters
Juny-Octubre
Seguiment de rates penades. Vols fer-te càrrec d'una quadrícula? T'abellix acompanyar-nos en el seguiment de les nostres?
Vos esperem.
Seguiment quiròpters
Junio-Octubre
Seguimiento de murciélagos ¿Quieres hacer una cuadrícula o acompañarnos en el seguimiento de las nuestras? 
Os esperamos.
Abril-Juny
Estudiem la permeabilitat de les basses d'amfibis i quines espècies hi viuen. T'apuntes?
Abril-Junio
Estudiamos la permeabilidad de las charcas de anfibios y qué especies viven en ellas. ¿Te apuntas?
Maig-Juny
Ajuda'ns a mesurar la pressió antròpica, la qualitat fisicoquímica i biològica de les nostres zones humides!
Mayo-Junio
¡Ayúdanos a valorar la presión antrópica, la calidad fisicoquímica y biológica de nuestros humedales!
icon limne@limne.org
social media social media social media social media    
© 2016 - Fundació Limne
c. Quart 80 - 46008 València
Tel. 635475706
www.limne.org
participa@limne.org
 
 
Newsletter
Unsubscribe