logo
social icon social icon social icon social icon
Vore online - Ver online
Maig / Mayo 2017
Properes activitats / Próximas actividades
Inspecció + Plantació
06/05/17

Iniciem una nova restauració al riu Túria gràcies al suport de les Fundacions Aguas de Valencia i Oceanogràfic.

Actuarem al tram del Túria que separa Paterna de Manises, a la zona de la potabilitzadora, on hem sol·licitat a la Confederació Hidrogràfica la retirada de les mates de canya per tal de restaurar el bosc de ribera.

El proper dia 06 de maig vos ensenyarem la zona d'actuació i encetarem el projecte plantant alguns helòfits arran d'aigua. A més també aprofitarem per fer una inspecció de riu i mostrar la metodologia del Projecte Rius.

El punt de trobada serà l'àrea recreativa de Manises, a les 10:00.

Organitzen: Fundació Limne, Fundación Aguas de Valencia i Fundació Oceanogràfic.

 
Inspección + Plantación
06/05/17

Iniciamos una nueva restauración al río Turia gracias al apoyo de las Fundaciones Aguas de Valencia y Oceanogràfic.

Actuaremos en el tramo del Turia que separa Paterna de Manises, en la zona de la potabilizadora, donde hemos solicitado a la Confederación Hidrográfica la retirada de las matas de caña para restaurar el bosque de ribera.

El próximo día 06 de mayo os enseñaremos la zona de actuación y empezaremos el proyecto plantando algunos helófitos junto al agua. Además también aprovecharemos para hacer una inspección de río y mostrar la metodología del Proyecto Ríos.

El punto de encuentro será el área recreativa de Manises, a las 10:00.

Organizan: Fundación Limne, Fundación Aguas de Valencia y Fundación Oceanogràfic.

 

Dos vegades a l'any centenars de voluntaris s'acosten al riu o barranc del seu municipi i prenen mostres per analitzar la qualitat.

Estudien tres paràmetres químics, observen l'estat del bosc de ribera i analitzen la presència de bioindicadors.

Del 15/04 al 15/06 i del 15/09 al 15/11

Vols formar un grup d'inspecció? Contacta amb nosaltres! A més grups, més dades!

Aprofiteu també les activitats d'este mes, on mostrarem la metodologia a les persones que volen formar grup o a les que volen fer un recordatori i arreplegar els materials per les inspeccions d'enguany.

 
 

Dos veces al año centenares de voluntarios se acercan al río o barranco de su municipio y toman muestras para analizar la calidad.

Estudian tres parámetros químicos, observan el estado del bosque de ribera y analizan la presencia de bioindicadores.

Del 15/04 al 15/06 y del 15/09 al 15/11

¿Quieres formar un grupo de inspección? ¡Contacta con nosotros!

Aprovecha también las actividades de este mes: mostraremos la metodología a las personas que quieren formar grupo o las que quieren hacer un recordatorio y recoger los materiales para las inspecciones de este año.

line
Inspecció + Plantació
21/05/17

Continuem les activitats al riu Túria i tornem a programar una sessió d'inspecció de riu seguida de plantació d'helòfits.

Apropa't a l'àrea recreativa de Manises a les 10:00 i col·labora en la restauració que portem a terme en este espai o vine a conèixer com fem les inspeccions de riu.

Ja siga amb ànim de plantar o de vore què viu al riu, vine i fica't les botes!

Organitzen: Fundació Limne, Fundación Aguas de Valencia i Fundació Oceanogràfic.

 
Inspección + Plantación
21/05/17

Continuamos las actividades en el río Turia y volvemos a programar una sesión de inspección de río seguida de plantación de helófitos.

Acércate al área recreativa de Manises a las 10:00 y colabora en la restauración que llevamos a cabo en este espacio o ven a conocer cómo hacemos las inspecciones de río.

¡Ya sea con ánimo de plantar o de ver qué vive en el río, ven y ponte las botas!

Organizan: Fundación Limne, Fundación Aguas de Valencia y Fundación Oceanogràfic.


icon participa@limne.org
social media social media social media social media    
© 2017 - Fundació Limne
c. Quart 80 - 46008 València
Tel. 635475706
www.limne.org
participa@limne.org
 
 
Newsletter
Unsubscribe