logo
social icon social icon social icon social icon
Vore online - Ver online
Març / Marzo 2014
Properes activitats / Próximas actividades
line
eliminació d'invasores Arundo donax
Canya a la canya!
15/03/14

El temps passa volant i el projecte de recuperació del bosc ripícola del Túria, que iniciàrem l'any 2011, va avançant a bon ritme.

Des de Limne ens plantejàrem la creació de grups locals d'acció, lluita contra invasores per a facilitar l'establiment de vegetació autòctona, plantació i regs de manteniment.

El projecte, que compta amb l'autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, permet que, poc a poc i amb bona lletra, escrivim i dibuixem un nou paisatge pel Túria.

La constància és la clau: Allà on començàrem no queda ni rastre de la canya, però encara hem de continuar la faena: el proper 15 de març, a les 10h, quedem a l'Ajuntament de Quart de Poblet per ampliar la zona d'actuació, on estarem cada 20 dies debilitant el rizoma, per tal de poder plantar a finals d'any i que la plantació tinga sentit i possibilitats de tirar avant.

Col·laboren: Ajuntament de Quart de Poblet i Parc Natural del Túria.

 
eliminación de Arundo donax
¡Caña a la caña!
15/03/14

El tiempo pasa volando y el proyecto de recuperación del bosque ripícola del Turia, que iniciamos en 2011, avanza a buen ritmo.

Desde Limne nos planteamos la creación de grupos locales de acción, lucha contra invasoras para facilitar el camino a la vegetación autóctona, plantación y mantenimiento.

El proyecto, que cuenta con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar, permite que, poco a poco y con buena letra, se escriba y dibuje un nuevo paisaje para el Turia.

La constancia es la clave: Allá donde empezamos no queda ni rastro de la caña, pero aún debemos continuar el trabajo: el próximo 15 de marzo, a las 10h, quedamos en el Ayuntamiento de Quart de Poblet para ampliar la zona de actuación, donde estaremos cada 20 días debilitando el rizoma, para poder plantar a finales de año y que la plantación tenga sentido y posibilidades de enraízar y crecer.

Colaboran: Ayuntamiento de Quart de Poblet y Parque Natural del Turia.

shop now shop now
line
Plantació al Millars
Plantació al riu Millars
16/03/14

Ja tenim ací els plançons! L'any 2011 arreplegàrem estaques vegetals per a crear un reservori genètic de les espècies vegetals del Millars. Durant estos anys han estat molt ben cuidades pels companys del CIEF i ja tenen la mida per a plantar-se.

El proper 16 de març, a les 10h, t'esperem a la Depuradora d'Almassora per a ajudar-nos a plantar i reforçar la presència de Nerium oleanderPistacia lentiscus i Rhamnus alaternus.

També aprofitarem la jornada per fer didàctica de les plantacions: quan convé i quan no convé, permissos, idoneïtat genètica, necessitat de regs de manteniment, etc.

Organitzen: Limne i BP Oil España

Col·laboren: Consorci Riu Millars i Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF) de la Conselleria Infraestructures, Territori i Medi Ambient

 
Plantación en el Mijares
Plantación en el Mijares
16/03/14

¡Ya tenemos aquí los plantones! En 2011 recogimos estacas vegetales para crear un reservorio genético de las especies vegetales del Mijares. Durante estos años han estado creciendo en el CIEF y ya han adquirido la medida adecuada para plantarse.

El próximo 16 de marzo, a las 10, te esperamos en la Depuradora de Almassora para ayudarnos a plantar y reforzar la presencia de Nerium oleanderPistacia lentiscus Rhamnus alaternus.

También aprovecharemos la jornada para hacer didáctica de las plantaciones: cuándo conviene y cuándo no conviene, permisos, idoneidad genética, necesidad de riegos de mantenimiento, etc.

Organizan: Limne y BP Oil España

Colaboran: Consorci Riu Millars y Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF) de la Conselleria Infraestructures, Territori i Medi Ambient

shop now shop now
line
jornada d'eliminació d'Arundo donax a Manises
Eliminació de canyes a Manises
22/03/14

El proper 22 de març, a les 10:00, ens trobarem a la potabilitzadora de La Presa (Manises) per apropar-nos al Túria i iniciar una nova parcel·la de lluita contra la canya Arundo donax. Recordeu que, des de Limne, lluitem contra la canya de manera manual i fent segues reiterades, cada vint dies, per debilitar el rizoma.

Els resultats a Quart de Poblet són espectaculars i segur que a Manises també podrem demostrar l'eficàcia de la constància.

T'abellïx un matí de voluntariat ambiental i bon ambient? T'esperem a Manises!

Organitzen: Limne y Gamaser (Grupo Aguas de Valencia)

Col·labora: Ajuntament de Manises i Parc Natural del Túria

 
jornada de eliminación de Arundo donax en Manises
Eliminación de cañas en Manises
22/03/14

El próximo 22 de marzo, a las 10:00, nos encontraremos en la potabilizadora de La Presa (Manises) para acercarnos al Turia e iniciar una nueva parcela de lucha contra la caña Arundo donax. Recordad que, desde Limne, luchamos contra la caña de manera manual, con desbroces reiterados para debilitar el rizoma.

Los resultados en Quart de Poblet son espectaculares ¡En Manises también podremos demostrar la eficacia de la constancia!

¿Te apuntas a una mañana de voluntariado ambiental? ¡Te esperamos en Manises!

Organizan: Limne y Gamaser (Grupo Aguas de Valencia)

Colabora: Ayuntamiento de Manises y Parque Natural del Túria

shop now
line
Jornada de seuguiment de tortugues a l'Alqueria d'Asnar
Les tortugues del Serpis
23/03/14

Torna el seguiment de tortugues del Serpis! Des de finals de març fins novembre estarem estudiant les tortugues de la zona. Vols col·laborar?

El proper 23 de març, a les 10 h, t'esperem a la Font de la Pedra de l'Alqueria d'Asnar (davant el Cementeri) per conèixer les tortugues que hi ha a la zona. Durant la jornada s'aprofitarà per formar a tots aquells que vullguen adquirir el compromís de col·laborar amb el seguiment setmanal de tortugues del Serpis.

T'animes tu també a conèixer les tortugues aquàtiques? Anima't i vine a la jornada de l'Alqueria d'Asnar!

Col·laboren: Ajuntament de l'Alqueria d'Asnar i Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient

 
Jornada de seguimiento de tortugas en l'Alqueria d'Asnar
Los galápagos del Serpis
23/03/14

¡Vuelve el seguimiento de tortugues del Serpis! Desde finales de marzo hasta noviembre estaremos estudiando las tortugas de la zona ¿Quieres participar?

El 23 de marzo, a las 10 h, te esperamos en la Font de la Pedra de l'Alqueria d'Asnar (delante del cementerio) para conocer qué tortugas tenemos en la zona. Durante la jornada se aprovechará para formar a todos aquellos que quieran adquirir el compromiso de colaborar con el seguimiento semanal de tortugas del Serpis.

¿Te animas tu también a conocer a estos quelonios? ¡Anímate y ven a la jornada de l'Alqueria d'Asnar!

Colaboran: Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar y Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient

shop now shop now
line
Eliminación de invasoras en Chulilla
Voluntariat a Chulilla
29/03/14

El proper 29 de març, a les 9:00, ens trobarem a l'aparcament Peña Mosent de Chulilla (València) per apropar-nos al seu espectacular riu i continuar amb la lluita contra la canya Arundo donax que portem a terme en este municipi.

Organitzen: Ajuntament de Chulilla i Limne

Col·labora: Xarxa Panamu

 
jornada d'eliminació d'Arundo donax a Chulilla
Voluntariado en Chulilla
29/03/14

El próximo 29 de marzo, a las 9:00, nos encontraremos en el aparcamiento Peña Mosent de Chulilla (Valencia) para acercarnos a su espectacular río y continuar con la lucha contra la caña Arundo donax que llevamos a cabo en este municipio.

Organizan: Ayuntamiento de Chulilla y Limne.

Colabora: Red Panamu

shop now shop now
line
Seguiment amfibis i rèptils a Alcoi
Seguiment herpetològic a Alcoi
30/03/14

El proper 30 de març, a les 9:00, quedem al Poliesportiu Municipal Francisco Laporta d'Alcoi per una jornada herpetològica.

De la mà d'un expert coneixerem com s'estudien els amfibis i els rèptils, fent incís a les tortugues aquàtiques. Identificarem espècies i parlarem de la seua conservació.

Organitzen: Ajuntament d'Alcoi i Limne

 
Seguimiento anfibios y reptiles en Alcoi
Seguimiento herpetológico en Alcoi
30/03/14

El próximo 30 de marzo, a les 9:00, quedamos en el Polideportivo Municipal Francisco Laporta, de Alcoi para una jornada herpetológica.

De la mano de un experto conoceremos cómo se estudian los anfibios y los reptiles, incidiendo en los galápagos. Identificaremos especies y hablaremos de su conservación.

Organizan: Ayuntamiento de Alcoi y Limne

shop now shop now
Jornada de Custòdia

El proper 21 de març a les 17:30, tindrà lloc a l'Edifici Font Roja Natura (Alcoi) una jornada de ponències i debat al voltant de la custòdia del territori com a mecanisme de gestió i conservació.

Organitzen: Ajuntament d'Alcoi, Avinença i Fundació Limne

Col·labora: Estació Científica Font Roja Natura - Universitat d'Alacant

Jornada de Custodia

El proper 21 de marzo a las 17:30, tendrá lugar en el Edificio Font Roja Natura (Alcoi) una jornada de ponencias y debate sobre la custodia del territorio como mecanismo de gestión y conservación.

Organizan: Ayuntamiento de Alcoi, Avinença y Fundación Limne

Colabora: Estación Científica Font Roja Natura - Universitat d'Alacant

Altres projectes en marxa / Otros proyectos en marcha
Seguiment Tortugues
Fins 31/10

Seguiment setmanal de les tortugues de l'Estany de Nules, el riu Cànyoles a Canals, el Serpis a L'Alqueria d'Asnar i a Alcoi.

SEguimiento tortugas
Hasta 31/10

Seguimiento semanal de las tortugas del Estany de Nules, del río Cáñoles en Canals y el Serpis en L'Alqueria d'Asnar y en Alcoi.

icon limne@limne.org
social media social media social media social media    
© 2014 - Fundació Limne
c. Quart 80 - 46008 València
Tel. 635475706
www.limne.org
limne@limne.org
 
 
Newsletter
Unsubscribe